Oczyszczalnie Membranowe, uzdatnianie wody – reaktory MBR.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Systemy membranowe wykorzystują w oczyszczaniu wody procesy fizycznie zupełnie odmienne od tradycyjnie stosowanych procesów mechanicznych, chemicznych czy biologicznych. Ogólnie chodzi o separację frakcji takich jak osad, bakterie, wirusy czy molekuły konkretnych związków chemicznych na powierzchni membrany, lub wewnątrz porowatej substancji. Membrany zależnie od doboru mogą separować tłuszcze, […]