Proces – pozew gminy przeciw wykonawcy wadliwie działających oczyszczalni przydomowych

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ze strony Sądu Apelacyjnego w Białymstoku dowiadujemy się że gmina Nowe Piekuty toczy spór sądowy ze Zbigniewem D. o zapłatę 158 tys tytułem kary umownej za zwłokę w usunięciu wad oczyszczalni przydomowych. Po wybudowaniu 71 oczyszczalni przydomowych, w okresie gwarancji ujawniły się wady 6 oczyszczalni. Nieusunięcie tych wad skłoniło […]

Wszystkiego Najlepszego w 2011 Roku

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Wszystkim czytelnikom bloga oczyszczalnie.biz.pl składamy życzenia wszelkiej pomyślności w 2011 roku. Wszystkim życzymy dodatkowo aby oczyszczalnie przydomowe trzymały parametry wyznaczone przez normę PN-EN 12566-3, a dodatkowo Zamawiającym życzymy przemyślanych zapisów w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia, aby przy odbiorach nie było stresów i niespodzianek. W załączeniu pocztówka nadesłana […]

Kontrola skuteczności działania przydomowych oczyszczalni obowiązkiem gminy?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ten rok ofituje w dużą ilość przetargów na oczyszczalnie przydomowe. Można powiedzieć, że jest to przełomowy rok w kwestii regulowania zaległości w gospodarce wodno-ściekowej na terenach wiejskich. Jak wielokrotnie pisano, oczyszczalnie przydomowe są najlepszym na to sposobem z ekonomicznego punktu widzenia. Sprawa ścieków i oczyszczalni przydomowych […]