Oczyszczalnia ścieków – zdięcia i tłumaczenie słownictwa z angielskiego

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nadeszły zdjęcia z Egiptu.

oczyszczalnia ścieków bardzo podobna do polskich, klasyczny osad czynny.

Jest  to dobra okazja do poćwiczenia słowek i technicznego tłumaczenia słownictwa z angielskiego i z arabskiego

Grease trap tank ? tłumaczenie polskie osadnik wstępny albo primary clarifier – zapewne ten grease czyli tłuszcz stanowi tam większy problem

[…]

Flotator, flotacja, koagulacja w oczyszczaniu ścieków

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Flotator, flotacja, koagulacja to pojęcia nierozerwalnie związane z oczyszczaniem ścieków.

Flotator, flotacja, koagulacja to podstawowe narzędzia dla fachowca w branży inżynierii środowiska. Flotacja to jeden z procesów technologicznych używanych przy oczyszczaniu wody i ścieków, mających na celu separację frakcji lżejszych od cieczy. Substancje […]

Oczyszczalnie Membranowe, uzdatnianie wody – reaktory MBR.

Systemy membranowe wykorzystują w oczyszczaniu wody procesy fizycznie zupełnie odmienne od tradycyjnie stosowanych procesów mechanicznych, chemicznych czy biologicznych. Ogólnie chodzi o separację frakcji takich jak osad, bakterie, wirusy czy molekuły konkretnych związków chemicznych na powierzchni membrany, lub wewnątrz porowatej substancji. Membrany zależnie od doboru mogą separować tłuszcze, cukry, proteiny, rozpuszczone w wodzie sole. […]