Proces – pozew gminy przeciw wykonawcy wadliwie działających oczyszczalni przydomowych

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ze strony Sądu Apelacyjnego w Białymstoku dowiadujemy się że gmina Nowe Piekuty toczy spór sądowy ze Zbigniewem D. o zapłatę 158 tys tytułem kary umownej za zwłokę w usunięciu wad oczyszczalni przydomowych. Po wybudowaniu 71 oczyszczalni przydomowych, w okresie gwarancji ujawniły się wady 6 oczyszczalni. Nieusunięcie tych wad skłoniło […]

Jeszcze o kosztach oczyszczalni przydomowych

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

zaktualizowałem właśnie starego posta o kosztach eksploatacji oczyszczalni ścieków . Wychodzi na to że stosując oczyszczalnię zamiast szamba jest się około 5 tys zł rocznie do przodu. w skali inwestycji (15 tys ) daje to 33% zwrotu. . G*****ny interes, a żadna lokata takiego zwrotu nie daje! Obliczenie zakłada […]

Gmina kanalizację buduje, pensjonat plajtuje

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Telewizja  TVP Szczecin zamieściła na stwojej stronie bulwersujący materiał:

http://ww6.tvp.pl/244,20091220949880.strona

W Łazach zbudowano kanalizację. Jak to zwykle bywa za pieniądze unijne. Kij ma jednak dwa końce. Wzrost wartości nieruchomości (domniemany wskutek podłączenia do sieci kanalizacyjnej). Nikt jednak nie zdawał sobie sprawy, że pociągnie to takie wydatki dla […]