Wszystkiego Najlepszego w 2011 Roku

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Wszystkim czytelnikom bloga oczyszczalnie.biz.pl składamy życzenia wszelkiej pomyślności w 2011 roku. Wszystkim życzymy dodatkowo aby oczyszczalnie przydomowe trzymały parametry wyznaczone przez normę PN-EN 12566-3, a dodatkowo Zamawiającym życzymy przemyślanych zapisów w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia, aby przy odbiorach nie było stresów i niespodzianek. W załączeniu pocztówka nadesłana […]

Kontrola skuteczności działania przydomowych oczyszczalni obowiązkiem gminy?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ten rok ofituje w dużą ilość przetargów na oczyszczalnie przydomowe. Można powiedzieć, że jest to przełomowy rok w kwestii regulowania zaległości w gospodarce wodno-ściekowej na terenach wiejskich. Jak wielokrotnie pisano, oczyszczalnie przydomowe są najlepszym na to sposobem z ekonomicznego punktu widzenia. Sprawa ścieków i oczyszczalni przydomowych […]

PN-EN 12566 ? Obowiązująca norma zharmonizowana dla przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z obowiązywania powyższej normy, warunkującej dopuszczenie do obrotu oczyszczalni ścieków do 50 osób (oczyszczalni przydomowych) Brak powyższego certyfikatu zgodności może oznaczać poważne kłopoty w rozliczeniu unijnych funduszy dla gmin i innych podmiotów korzystających z tej formy wsparcia.

W Unii Europejskiej funkcjonuje system oceny wyrobów […]