Raczej nie kąpcie się w Zalewie Sulejowskim.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

W związku z nadchodzącymi wakacjami postanowiliśmy sprawdzić jak przedstawia się jakość wody w kilku zbiornikach, które są popularnym miejscem do kąpieli i plażowania w Centralnej Polsce. Na pierwszy ogień poszedł Zalew Sulejowski i Zalew Zegrzyński

Zalew Sulejowski

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie […]

Ramowa Dyrektywa Wodna – Water Framework Directive

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Europejska Ramowa Dyrektywa Wodna (The Water Framework Directive ) jest najważniejszym aktem normatywnym w zakresie ekologii od prawie dwudziestu lat. W zamiarze jej twórców jest zapewnienie długoterminowej poprawy i ochrony stanu wód. Ma ona doprowadzić do traktowania wody jako odnawialnego dobra wspólnego, a nie jako eksploatowanego […]

Dane statystyczne GUS w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi oraz oczyszczania ścieków w Polsce

Zasoby wody

Podstawowe wskźniki zasobów wodnych wskazują, że Polska jest krajem o niewielkich zasobach wodnych.średni odpływ z wielolecia, 1999 ? 2003 sięgnął 60,1 km3/rok (dane GUS 2004). Obecnie wielkość zasobów dyspozycyjnych wody w sztucznych zbiornikach to w […]