przydomowa oczyszczalnia drenażowa i siarkowodór

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Siarkowodór to trujący gaz o charakterystycznym zapachu. W gospodarce wodno-ściekowej występuje wszędzie tam, gdzie dochodzi do rozkładu substancji organicznych w warunkach beztlenowych. (wszak siarka jest pierwiastkiem biogennym występującym w białkach). Siarkowodór występuje zatem powszechnie w szambach, przepompowniach, zapchanych rurociągach ze ściekami, studzienkach, zbiornikach z zagnitymi ściekami, czy […]

Co to jest RLM?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

RLM to skrót : Równoważna Liczba Mieszkańców

RLM, po angielsku People Equivalent (PE), to jeden z podstawowych parametrów projektowych, wyrażający wielkość ładunku w ściekach używany w szacowaniu wielkości biologicznych oczyszczalni ścieków. Reprezentuje ona wielokrotność ładunku biologicznego oczyszczanych ścieków w stosunku do wzorcowego jednostkowego ładunku ścieków pochodzących z […]

Oczyszczalnie Membranowe, uzdatnianie wody – reaktory MBR.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Systemy membranowe wykorzystują w oczyszczaniu wody procesy fizycznie zupełnie odmienne od tradycyjnie stosowanych procesów mechanicznych, chemicznych czy biologicznych. Ogólnie chodzi o separację frakcji takich jak osad, bakterie, wirusy czy molekuły konkretnych związków chemicznych na powierzchni membrany, lub wewnątrz porowatej substancji. Membrany zależnie od doboru mogą separować tłuszcze, […]