Dane statystyczne – spływ ścieków do Bałtyku w ostatnich latach

Tabela ta pokazuje ilościowe parametry ścieków, które trafiają do Bałtyku za pośrednictwem transportu rzeką. Dane pochodzą z GUS. Poniżej opisy poszczególnych oznaczeń.Na wykresie widać dwa zjawiska. Po pierwsze, od 1995 roku nastąpił zauważalny spadek zarówno ilości substancji biogennych, jak też i zapotrzebowania na tlen dostarczanych do Morza Bałtyckiego. Niestety tej dobrej wiadomości towarzyszy również zła- od 2003 powolil ale systematycznie coraz większe ilości niepożądanych substancji trafiają tam, gdzie nie powinny. Radykalny spadek w okresie 1995-2003 można przypisać intensywnym inwestycjom proekologicznym, modernizowaniu i uruchamianiu kolejnych oczyszczalni. Trudniej jest jednak wyjaśnić ponowny wzrost ilości zanieczyszczeń. […]

W Polsce nasila się brak wody

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

W 45 numerze Przekroju na stronie 22 znajduje się artykuł podający alarmujące informacje na temat deficytu wody w Polsce. Warto jest zapoznać czytelników tego bloga z jego najciekawszymi poglądami. Wg Anny Szulc, jego autorki, istnieje wiele przyczyn braku wody. Nie wszystkie informacje w tym tekście wszakże  […]