Dane statystyczne – spływ ścieków do Bałtyku w ostatnich latach

Tabela ta pokazuje ilościowe parametry ścieków, które trafiają do Bałtyku za pośrednictwem transportu rzeką. Dane pochodzą z GUS. Poniżej opisy poszczególnych oznaczeń.Na wykresie widać dwa zjawiska. Po pierwsze, od 1995 roku nastąpił zauważalny spadek zarówno ilości substancji biogennych, jak też i zapotrzebowania na tlen dostarczanych do Morza Bałtyckiego. Niestety tej dobrej wiadomości towarzyszy również zła- od 2003 powolil ale systematycznie coraz większe ilości niepożądanych substancji trafiają tam, gdzie nie powinny. Radykalny spadek w okresie 1995-2003 można przypisać intensywnym inwestycjom proekologicznym, modernizowaniu i uruchamianiu kolejnych oczyszczalni. Trudniej jest jednak wyjaśnić ponowny wzrost ilości zanieczyszczeń. […]