Oczyszczalnia ścieków – zdięcia i tłumaczenie słownictwa z angielskiego

Nadeszły zdjęcia z Egiptu.

oczyszczalnia ścieków bardzo podobna do polskich, klasyczny osad czynny.

Jest  to dobra okazja do poćwiczenia słowek i technicznego tłumaczenia słownictwa z angielskiego i z arabskiego

Grease trap tank ? tłumaczenie polskie osadnik wstępny albo primary clarifier – zapewne ten grease czyli tłuszcz stanowi tam większy problem

Balancing tank  ? tłumaczenie polskie zbiornik uśredniający

 

 

Distribution tank tłumaczenie polskie w zasadzie pompownia ścieku oczyszczonego

Aeration tank tłumaczenie polskie bioreaktor

 

Settlement tank tłumaczenie polskie osadnik

 

chlorine tank  tłumaczenie polskie zbiornik dezynfekcji chlorem

(zastosowanie wody  to podlewanie zieleni dlatego usuwanie bakterii wirusów i pasożytów jest niezbędne)

Product tank  tłumaczenie polskie zbiornik ścieku oczyszczonego ? tak tam się tego nie wylewa

Product/sludge tank  tłumaczenie polskie zbiornik zagęszczania osadów

 

Istotną funkcją dla oczyszczalni ścieków jest doprowadzenie jej do takiej czystości aby możliwy był odzysk wody ze ścieków ( water recovery, water re-use)

Proces – pozew gminy przeciw wykonawcy wadliwie działających oczyszczalni przydomowych

ze strony Sądu Apelacyjnego w Białymstoku dowiadujemy się że
gmina Nowe Piekuty toczy spór sądowy ze Zbigniewem D. o zapłatę 158 tys tytułem kary umownej za zwłokę w usunięciu wad oczyszczalni przydomowych.
Po wybudowaniu 71 oczyszczalni przydomowych, w okresie gwarancji ujawniły się wady 6 oczyszczalni. Nieusunięcie tych wad skłoniło gminę do zlecenia naprawy wykonawcy zastępczemu. Sąd w Łomży zasądził od pozwanego kwotę 18 tys z odsetkami, uzasadniając że 6 szt oczyszczalni nie było wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz projektem. Jednak sąd wskazał, że kary umowne powinny być naliczane od wartości wadliwie wykonanych obiektów a nie całej wartości inwestycji.
W tym wyroku ciekawi mnie obserwacja jak gmina egzekwuje od wykonawcy kary umowne za niedziałające oczyszczalnie. Jestem ciekaw na czym polegał problem z rzeczonymi urządzeniami.Być może więcej szczegółów wkrótce

Odwadnianie osadów w oczyszczalniach komunalnych – nowa technologia

Dzięki budowie dużej ilości oczyszczalni ścieków, w Polsce cały czas poprawia się sytuacja w zakresie ochrony wód gruntowych. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że naturalnym i nieuniknionym efektem pracy każdej oczyszczalni biologicznej jest osad ściekowy czyli produkt przemiany materii bakterii pracujących w oczyszczalni. Jego przetwarzanie i zagospodarowywanie potrafi przysporzyć eksploatatorom sporej ilości kosztów i problemów, ponieważ zwykle odbywa się bardzo tradycyjnymi metodami. Z reguły oznacza to inwestycję w wirówkę lub prasy. Warto zapoznać się z prostszą alternatywą. Proponowana technologia odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków polega na ich odsączaniu w elastycznych kontenerach filtracyjnych (duże worki) wykonanych z tkaniny przypominającej geowłókninę. (Geotube) Tkanina ta zapobiega również ponownemu pochłanianiu wilgoci pochodzącej z opadów atmosferycznych w trakcie procesu odwadniania. Z tego względu nie jest koniczne jakiekolwiek zadaszanie. Instalacja zbiorników wymaga tylko prostego przygotowania terenu i wykonania minimalnych robót instalacyjnych, lecz nie wymaga zakupu drogich urządzeń ani wykonania innych robót budowlanych. System nie wymaga ogrzewania, przesypywania ani mieszania ani doprowadzania energii w żadnej innej formie. Dłuższe przetrzymanie osadów w zbiornikach jest elementem technologicznym a nie składowaniem / magazynowaniem osadu, które podlegałoby nadzorowi sanitarnemu.

Kontenery te ułożone są na płaskim uszczelnionym podłożu, następnie warstwie odsączającej będą napełniane osadem o dowolnym uwodnieniu. Podłoże może być wykonane jako folia plastikowa z brzegami uniesionymi za pomocą podsypanej ziemi lub ułożonych worków z ziemią. W jednym z rogów należy pozostawić kanał prowadzący do pompowni lub studzienki kanalizacji prowadzącej ponownie do oczyszczalni. Tkanina filtracyjna zatrzyma części stałe osadu umożliwiając jednocześnie odpływ wody/ odcieku.

Parametry uzyskiwanego odcieku sięgają 50- 100 mg ChZT. Część tego odpływu może być wykorzystana do celów technologicznych – rozcieńczenie podawanego polielektrolitu.

Dla uzyskania właściwego poziomu odwodnienia niezbędne jest dodawanie polielektolitu do osadów kierowanych do zbiorników, w ilościach podobnych do stosowanych przy prasie lub wirówce. Reakcja z elektrolitem odbywa się w warunkach mieszania statycznego, i zachodzi zarówno w rurociągu osadów pomiędzy miejscem podania polimeru a samym kontenerem, jak również wewnątrz kontenera.

Poziom odwodnienia osadów osiąga 18-20% suchej masy, zależy od czasu odwadniania i rodzaju osadu kierowanego do odwodnienia. Wymagane jest więc wykonanie próbnych instalacji w celu jednoznacznego ustalenia stopnia odwodnienia. Niezbędny stopień odwodnienia osadu powinien być określony w zależności od dalszej technologii jego obróbki lub końcowej jego utylizacji.

Rozwiązanie to nadaje się również do zastosowania w niewielkich oczyszczalniach ścieków położonych na terenie wiejskim.

Technologia ta dobrze sprawdza się w sytuacjach gdzie:

1 oczyszczalnia podlega dużym sezonowym  zmianom obciążenia wynikłych np. z przyjazdu turystów lub z sezonowości produkcji podłączonych zakładów. W takim przypadku worki mogą rozwiązać szczytowe zapotrzebowanie na usługę odwadniania osadów

2 w przypadku remontów instalacji  odwadniania osadów lub zbiorników zagęszczania osadów

3 jako rozwiązane awaryjne

Skontaktuj się z autorem w sprawie powyższego tekstu:

Twoje imie (wymagane)

Twoj adres poczty elektronicznej (wymagane)

Temat

Treść wiadomości