O serwisie

Serwis ten zawiera informacje o tym jak oszczędnie gospodarować czystą woda, czyli rzeczą która staje się każdego dnia coraz cenniejsza. Zamieszczane będą tutaj artykuly o technice oczyszczania ścieków i działaniu oczyszczalni w zakresie małych oczyszczalni przydomowych oraz oczyszczalni dla gmin, hoteli i przedsiębiorstw. dodajemy również Informacje o bilansie wodnym Polski i problemach związanych z deficytem- wbrew pozorom Polska posiada bardzo niewielki zasoby wodne w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ten stan rzeczy ma się zmienić wskutek inwestycji w infrastrukturę wodną finansowanych głównie ze środków unijnych.