Prasa pierścieniowa

Prasa pierścieniowa

Konstrukcja

Prasa pierścieniowa lub prasa  pierscieniowo śrubowa umożliwia odwadnianie osadów i zawiesin za pomocą nieco innej zasady działania niż prasa komorowa , prasa taśmowa lub wirówka dekantacyjna. Prasa pierścieniowa składa się z komory mieszania osadu z koagulantami i flokulantami, oraz z sekcji odwadniającej składającej się z śrubowego podajnika wolno obracającego się w osi kanału utworzonego z metalowych płaskich pierścieni. Co drugi pierścień umocowany jest na stałe, a pomiędzy nimi przemieszczają się pierścienie niezamocowane, poruszane ruchem centralnego przenośnika śrubowego. Prasa pierścieniowa jest często spotykana w branży spożywczej do odwadniania osadów z oczyszczalni biologicznych. Prasa do odwadniania osadów jest częścią całej linii odwadniania osadów, na którą składać się powinna stacja dozowania reagentów, mechanizm higienizacji osadów, mechanizm transportu osadu odwodnionego, system mycia prasy.

Prasa pierścieniowa – zasada działania

We wstępnej komorze przygotowania osadu następuje reakcja koagulantów i flokulantów tworząca większe aglomeraty, Tak przygotowany osad odwadniany jest w trakcie ruchu między poruszającymi się pierścieniami. Aglomeraty osadu ściekowego odzielają się od wody i usuwane są na zewnątrz urządzenia

prasa pierścieniowa- widok pierścieni od wewnątrz

Efekty odwadniania

Prasa pierścieniowa ustępuje stopniowi odwodnienia uzyskiwanemu na prasie komorowej, ale zajmuje mniej miejsca i dlatego jest chętniej stosowana w instalacjach. Uzyskany procent odwodnienia osadów różni się zależnie od:

  • rodzaju osadu
  • dawki i sposobu dozowania reagentów
  • prędkości obrotowej prasy pierścieniowej
  • wielkości szczeliny ustawionej między pierścieniami

Wady i zalety prasy pierścieniowej:

Zalety :

-niewielkie zużycie energii ? prasa pierścieniowa nie wymaga wysokich ciśnień, ani nie tworzy sił odśrodkowych

-niewielka ilość miejsca dzięki zwartej konstrukcji

-możliwośc odwadniania osadów zaolejonych

Wady:

-niski stopień odwodnienia

-wysokie koszty urządzenia wykonanego z solidnych materiałów

-szybkie zużycie elementów trących o siebie w przypadku urządzenia z tańszych materiałów co skutkuje kosztami wymiany

– blokowanie się prasy w przypadku elementów mineralnych takich jak ziarna piasku
– brak możliwości higieniacji osadów wapnem w trakcie pracy prasy

na zdjęciu widoczny ślimak prasy pierścieniowo ślimakowej
Warto również zapoznać się z inną metodą odwadniania osadów, odwadnianie na workach hydrofobowych

Comments are closed.