Staw, oczko wodne – najprostsza przydomowa oczyszczalnia biologiczna.

staw jako prosta oczyszczalnia biologiczna

Najprostszą formą oczyszczania ścieków metodą biologiczną jest jest stworzenie zbiornika wodnego do którego odprowadzane będą ścieki. (staw, oczko wodne, zbiornik retencyjny). Bakterie zawarte w wodzie powinny poradzić sobie substancjami biologicznymi w ściekach, pod warunkiem, że jest ich niewielka ilość, i że łatwo poddają się rozkładowi.

Nie każdy rodzaj gleby umożliwia wykorzystanie tej metody, bowiem gleba powinna umożliwiać wchłanianie przy zajściu procesu naturalnej filtracji. Wsiąkanie wody w glebę, w połączeniu z parowaniem i transpiracją (czynnym odparowywaniem wody z zielonej powierzchni roślin), musi zbilansować napływ ścieków, aby zapobiec przelaniu. Do tego wg prawa wodnego ścieków nie wolno odprowadzać do wód stojących, zatem zbiornik ten powinien posiadać dalsze odprowadzenie np do rowu., cieku wodnego, ważne zatem jest wyliczenie odpowiedniej objętości zbionika.

Jeśli będzie ona za mała, w przypadku skokowego wzrostu ilości ścieków, system taki zmagazynuje je …. w stawie bo nie ma żadnego zbiornika wyrównawczego. Również proces osadzania (sedymentacji) przebiega w samym zbiorniku z racji braku osadnika wstępnego. Istnieje oczywiście możliwośc wyposażenie takiego zbiornika we wstępny zbiornik wyrównawczy i pompownię, ale to oznacza koszty wybudowania, koszty eksploatacji, no i całość mniej przypomina jeziorko a bardziej obiekt przemysłowy.

Oczyszczanie odbywa się przy obecności tlenu na niewielkiej głębokości (w warstwie powierzchniowej około 1 metra),

Obsadzenie brzegów zbiornika roślinnością spowoduje włączenie się w proces oczyszczania mikroorganizmów rozwijających się na powierzchni zanurzonych części roślin. Tworzą one specyficzną cienką warstwę odgrywającą kluczową rolę. W przypadku takiego stawu wykluczone są oczywiście jakiekolwiek ścieki przemysłowe lub ciężkie ścieki bytowe.

Mniej więcej na opisanej zasadzie działa tzw. oczyszczalnia hydroponiczna zwana też hydrofitową.
Jest to zbiornik wodny przez który przepływają ścieki, z roślinnością różnego typu:
mogą być to zwykłe “szuwary” czyli rośliny wynurzone, mogą być to rośliny całkowicie zanurzone, rośliny zakorzenione o pływających liściach. Odmianą są rośliny unoszące się w toni swobodnie lub tworząc pływające wyspy. Możliwe są oczywiście warianty łączące różne rodzaje roślinności
Istnieją również odmiany zbiorników, które wypełnione są ziemią, i przez które ścieki wędrują w kierunku poziomym lub pionowym

Temperatura

Procesy oczyszczania powyższą metodą są dosyć niestabilne. Bakterie metabolizują szybciej lub wolniej zależnie od bardzo dużej ilości czynników, z których na pewno ważnym jest temperatura i dostęp tlenu.

Niewiele da się poradzić w kwestii temperatury, Całość systemu świetnie sprawdza się w ciepłych miesiącach, doświadczenie z eksploatacji niektórych instalacji mówi, że w miesiącach zimnych dużo gorzej, w przypadku zamarznięcia zbiornika system nie sprawdza się w ogóle.

Tlen

Jeśli chodzi o dostarczanie tlenu, możliwe jest natlenianie wody za pomocą dmuchaw wytwarzających drobne pęcherzyki powietrza. Dostarczanie tlenu tą metodą kilkakrotnie przyspiesza procesy tlenowego rozkładu zanieczyszczeń. Instalacja natleniająca wiąże się jednak z pewnym poziomem komplikacji, z konsumpcją energii elektrycznej, a od czasu do czasu wymaga serwisowania i napraw.

W przypadku braku należytej ilości tlenu (zarastanie, eutrofizacja, zakwit), jak również w głębszych częściach stawu łatwo rozpocząć się może proces beztlenowy skutkujący fatalnym zapachem. Co gorsza procesy gnilne przyczyniają się do zmniejszenia poziomu tlenu w wodzie w głębokich warstwach. Niestety oznacza to zagrożenie dla ryb i innych zwierząt które tlenu w wodzie potrzebują. Proces ten w skali makro widoczny jest na Bałtyku gdzie tworzą się tzw pustynie tlenowe. Obecność związków fosforu i azotu w ściekach sprzyja zarastaniu, co w konsekwencji odcina dopływ światła i radykalnie przyspiesza procesy beztlenowe.

Architektura krajobrazu

Staw biologiczny, (oczko wodne) można znakomicie wykorzystać na przykład jako ostatni stopień oczyszczalni biologicznej opartej o system złoża zanurzonego, zamiast budowania kosztownego drenażu. W tym połączeniu system złoża zanurzonego zapewnia znacznie intensywniejszy, pewny i stabilny proces oczyszczania. Gwarantuje on całoroczną stabilną pracę, odporność na skoki w ilości ścieków, brak nieprzyjemnych zapachów i wysoką klasę czystości wody, z której właściwie dalej nie trzeba już nic robić. Staw zatem rozwiązuje problem kosztów odprowadzenia wody i umożliwia realizację pomysłów związanych z estetyką ogrodu. Oczyszczona woda nadaje się np. do hodowli ryb, a wokół oczka rosnąć może wierzba energetyczna, trzcina do pokrycia dachu altany, lub inne rośliny zależnie od inwencji właściciela.
Więcej informacji o stawach i oczkach wodnych znajduje się tutaj:

portal miłośników oczek wodnych

www.oczkowodne.net

www.oczka-wodne.com

www.ogrody.wirtua.net

Podsumowanie

W zasadzie jest to system skopiowany ze wzorców Matki Natury. Na pewno jest bardzo ładny, niestety staw taki nadaje się raczej na ostatni stopień procesu oczyszczania, ze względu na to że słabo radzi sobie z bardziej wymagającymi parametrami pracy. W Polsce jest on uzasadniony ze względu na fakt, że przed projektantem oczyszczalni staje zadanie odprowadzenia nadmiaru oczyszczonej wody na końcu procesu, i do tego staw czy oczko wodne świetnie się nadaje.

Zapraszamy do pobrania oferty biologicznych oczyszczalni przydomowych Biokube:
Zapraszamy do pobrania rysunków biologicznych oczyszczalni przydomowych Biokube :

Chętnie udzielimy więcej informacji. Proszę użyć poniższego formularza. W przypadku zapytania o oczyszczalnię proszę o podanie ilości osób lub metrów sześć ścieków , co będzie odbiornikiem (grunt, rów, rzeka), telefonu kontaktowego oraz lokalizacji


[contact-form-7 404 "Not Found"]

Comments are closed.