Koagulacja, dobór koagulantów w oczyszczaniu ścieków

Koagulacja to  zjawisko fizyczne polegające na łączeniu się mniejszych cząstek obecnych w układzie koloidowym w większe struktury, które są łatwiejsze do odseparowania w dalszych krokach procesu technologicznego.

Koagulanty to jedne z częstszych substancji chemicznych spotykanych w procesach oczyszczania ścieków, zwłaszcza w bardziej złożonch technologicznie instalacjach gdzie na przykład wymagany poziom oczyszczenia ścieków wymaga sięgnięcna po bardziej zaawansowane metody, np flotacja

Koagulanty, koagulacja i ich zastosowanie,

Koagulacja zachodzi w pewnych warunkach, dzięki dodaniu właściwej dawki środków ją wywołujących zwanymi koagulantami. Koagulanty stosowane są często zarówno w oczyszczaniu ścieków jak też w systemach uzdatniania wody. Używane są również w szerokim lecz mniej spotykanym zakresie w celu osiągnięcia następujących skutków :

  • ochrona jezior przed eutrofizacją
  • usuwanie odorów ze studzienek i przewodów kanalizacyjnych
  • usuwanie fosforu w oczyszczalniach biologicznych
  • polepszenie procesu odwadniania osadów ściekowych
  • ograniczanie korozji instalacji
  • podnoszenie wydajności produkcji biogazu

Koagulant można dozować w różnych miejscach procesu, bo koagulacja zachodzić może zarówno w osadnikach wstępnych, w bioreaktorach jak również w specjalizowanych urządzeniach takich jak flotator, separator tłuszczów lub separator węglowodorów.

W przypadku flotatora, koagulacja jest wstępem do flokulacji i flotacji jako że te procesy tworzą spójną i logiczną całość. W wyniku kogaulacji mogą tworzyć się frakcje /warstwy sedymentujące,lub substancje stałe mogą osadzać się  na powierzchniach urządzeń w postaci przylegającej warstwy lub żeli. Koagulant działa w pewnych optymalnych warunkach, zatem przy zmianie warunków proces ten może ulec odwróceniu. Typowo używane koagulanty dzielą się na koagulanty nieorganiczne i koagulanty organiczne.

 

Często stosowane koagulanty nieorganiczne to

– Chlorek żelaza III (ferric chloride) nazwa handlowa PIX -barwa czerwonobruatna kwaśne pH

–  chlorki aluminium (polyaluminum chloride) o ogólnym wzorze ALnCl(3n-m)(OH)m. Barwa szara ( nazwa handlowa PAX)

– glinian sodu (sodium aluminate) nazwa handlowa SAX barwa biała alkaiczny środek strącający do eliminowania fosforanów.

Dobór koagulantu jest procesem wymagajacym wiedzy i doświadczenia i wymaga wykonania szeregu testów, które prowadzą do rekomendacji dawki i rodzaju koagulantu. Pomimo chemicznego podobieństwa w praktyce stosuje się szereg odmian tego samego koagulantu różnących się nieco budową, składem.Te drobne różnice wpływają w ogromnym stopniu na efekt.

Efekt działania koagulantów zależy od bardzo wielu czynników, między innymi takich jak:

-masa cząstek substancji poddawanych koagulacji

-kształt cząstek substancji poddawanych koagulacji

-rozmiar cząstek substancji poddawanych koagulacji

-lepkość wody ( zależna od temperatury wody)

-rodzaj substancji poddanej koagulacji – zawiesina, koloid itp.

Efekt końcowy – koagulacja flotacja- zdjęcie przdstawia wannę flotatora:

Należy pamiętać że dozowanie koagulantu może mieć wpływ na kolejne etapy procesu np osadzanie się cząstek w rurach instalacji, zmiana parametrów gospodarki osadowej. Warto zatem powierzyć dobór koagulantu doświadczonej osobie. Można do tego użyć formularza na końcu postu,

Skontaktuj się z autorem w sprawie powyższego tekstu:

Twoje imie (wymagane)

Twoj adres poczty elektronicznej (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Comments are closed.