Proces – pozew gminy przeciw wykonawcy wadliwie działających oczyszczalni przydomowych

ze strony Sądu Apelacyjnego w Białymstoku dowiadujemy się że
gmina Nowe Piekuty toczy spór sądowy ze Zbigniewem D. o zapłatę 158 tys tytułem kary umownej za zwłokę w usunięciu wad oczyszczalni przydomowych.
Po wybudowaniu 71 oczyszczalni przydomowych, w okresie gwarancji ujawniły się wady 6 oczyszczalni. Nieusunięcie tych wad skłoniło gminę do zlecenia naprawy wykonawcy zastępczemu. Sąd w Łomży zasądził od pozwanego kwotę 18 tys z odsetkami, uzasadniając że 6 szt oczyszczalni nie było wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz projektem. Jednak sąd wskazał, że kary umowne powinny być naliczane od wartości wadliwie wykonanych obiektów a nie całej wartości inwestycji.
W tym wyroku ciekawi mnie obserwacja jak gmina egzekwuje od wykonawcy kary umowne za niedziałające oczyszczalnie. Jestem ciekaw na czym polegał problem z rzeczonymi urządzeniami.Być może więcej szczegółów wkrótce

Comments are closed.