Wszystkiego Najlepszego w 2011 Roku

Wszystkim czytelnikom bloga oczyszczalnie.biz.pl składamy życzenia wszelkiej pomyślności w 2011 roku. Wszystkim życzymy dodatkowo aby oczyszczalnie przydomowe trzymały parametry wyznaczone przez normę PN-EN 12566-3, a dodatkowo Zamawiającym życzymy przemyślanych zapisów w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia, aby przy odbiorach nie było stresów i niespodzianek.
W załączeniu pocztówka nadesłana z siedziby producenta oczyszczalni przydomowych Biokube z Danii.

Comments are closed.