prasa komorowa i prasa taśmowa: odwadnianie osadów

Prasa komorowa – dobry sposób na odwadnianie osadów

Odwadnianie osadów jest integralną częścią eksploatacji każdej oczyszczalni ścieków w związku z ciągłym ich powstawaniem. Na to nie da się nic poradzić, niemniej można zadbać o to, żeby zadanie stojące przed eksploatatorem systemu było łatwiejsze.
Po pierwsze, można wybrać technologię oczyszczania opartą na złożu zanurzonym. Złoze to w porównaniu do technologii osadu czy innego daje znacznie mniej uwodniony osad już na początku procesu. Dzięki temu powstaje mniejsza objętość osadu.
Osad można wywozić odpłatnie do większej oczyszczalni, która posiada bardziej rozbudowaną linię gospodarki osadowej. Bardzo duże oczyszczalnie pozbywają się osadu za pomocą spalania, posiadają duże systemy opalane biogazem z osadów oraz linie kompostowania. Można też zająć się powstającymi osadami na miejscu.
W tym przypadku osad po dodaniu właściwych koagulantów i innych substancji  podlega zagęszczaniu i wstępnej stabilizacji, a następnie trafia do pras, które przeprowadzają proces jego odwodnienia. Odwodniony osad można poddać dalszej obróbce, np. poddając go do higienizacji, workowaniu i składowania w celu dalszej stabilizacji. Istnieje również kilka innych rozwiązań problemu gospodarki osadowej.
W każdym jednak wypadku istotne jest aby osad był maksymalnie odwodniony, co redukuje jego objętość, masę i wydatek energii na suszenie.
Z tego względu warto jest rozważyć zakup wydajnej prasy. Najczęściej spotykane prasy taśmowe odwadniają osad na zasadzie wyciskania wody spomiędzy 2 pasów dociskanych pomiędzy kolejnymi rolkami tworzącymi coraz węższe szczeliny.

Prasa komorowa – gdy masz wysokie ciśnienie na odwadnianie osadów

Inną lepszą możliwością jest zakup prasy komorowej. Prasa komorowa to wysokosprawne urządzenie technologiczne do odwadniania osadów czyli rozdzielania osadów (zawiesin, frakcji stałej)  od cieczy. Działa ona na zasadzie ściskania osadu jednocześnie w wielu komorach, a po zakończeniu cyklu sprasowany osad wysypuje się do podstawionego poniżej pojemnika. Ten typ prasy umożliwia uzyskanie znacznie wyższego stopnia odwodnienia. Dobrze zaprojektowana prasa komorowa posiada również mechanizm wytrząsania resztek osadu , dzięki któremu nie jest wymagane czyszczenie komór po każdym cyklu. W przypadku prasy komorowej typu TORO widocznej poniżej realizowane jest to na zasadzie wibracyjnej. Dobrze odwodniony osad jest mniej kłopotliwy w dalszej obróbce. Na zdjęciu widać jak gęsty osad wychodzi z tej prasy. Zaletą prasy komorowej jest również rzadsze jej czyszczenie co pochłania mniej pracy i powoduje mniejsze zużycie wody

Prasy filtracyjne komorowe mają szerokie zastosowanie do odwadniania osadów w oczyszczalniach ścieków, popiołów, szlamów, osadów mineralnych itp.

Konstrukcja prasy komorowej składa się z:

 • ramy stalowej
 • płyt pomiędzy którymi tworzą się przestrzenie filtracyjne
 • tkanin filtracyjnych powlekających płyty
 • siłownika hydraulicznego do dociskania płyt a także do otwierania i zamykania prasy
 • mechanizmu sekwencyjnego odsuwania płyt
 • pompy podającej osad oraz systemu sterowania
 • systemu czyszczenia i płukania płyt i tkanin

Sama prasa komorowa jest z reguły częścią większej instalacji odwadniania osadów na który dodatkowo może składać się:

 • zbiornik homogenizacji i przygotowania osadów
 • stacja dozowania koagulantów i polimerów
 • system transportu sprasowanych osadów
 • kompresor (jeśli użyta jest pompa pneumatyczna)

Prasa komorowa pracuje w cyklach, które rozpoczynają się od wpompowania do prasy takiej ilości zawiesin, że wypełni komory pomiędzy płytami i nie da się już więcej wpompować zawiesiny przy zadanym ciśnieniu roboczym. (Typowe ciśnienie robocze prasy komorowej waha się miedzy 6 a 20 barów). Prasa rozpoczyna wówczas sekwencję otwierania poszczególnych komór, sprasowany osad w postaci placka wypada z prasy. Co kilka cykli następuje proces mycia tkanin którymi wyścielona jest powierzchnia komór. Ostatnim etapem cyklu jest zamknięcie prasy i oczekiwanie na kolejną porcję osadu. Zalety prasy komorowej to :

 • wysokie odwodnienie osadu
 • niewielkie rozmiary urządzenia
 • niższe zużycie koagulantów i flokulantów (dłuższy czas reakcji w zbiorniku przygotowania osadów przed podaniem na prasę komorową)
 • mniejszy nakład pracy na obsługę

W porównaniu do innych metod odwadniania osadów takich jak z użyciem pras taśmowych, wirówek dekantacyjnych,prasy komorowe przewyższają je stopniem odwodnienia.
Warto również wspomnieć o metodzie odwadnianie workami,

która może przydać się jako uzupełnienie instalacji odwodnienia np w okresie mrozów gdy nie ma prawnej możliwości wywożenia osadów do wykorzystania rolniczego, a zatem worek może służyć jako narzędzie przetrzymania osadów ściekowych w dłuższym okresie odwadniania

Skontaktuj się z autorem w sprawie powyższego tekstu:

Twoje imie (wymagane)

Twoj adres poczty elektronicznej (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

1 comment to prasa komorowa i prasa taśmowa: odwadnianie osadów

 • […] W dużym uproszczeniu membrany ?wysysają? permeat ze zbiornika ze ściekami do oczyszczenia. Powoduje to, że z czasem pory w membranach zapychają się nagromadzonymi zanieczyszczeniami (fouling) lub też wytrącają się substancje mineralne (scaling) i niezbędne jest ich oczyszczenie. Dokonuje się tego na kilka sposobów: zaprzestanie pracy membrany- relaksacja. ( np. co 15 min na pół minuty) Chwilowe odwrócenie kierunku przepływu ? backwash ( np. co 2 tyg 40 minut) metody mechaniczne (kulki, włoski ,pocieranie) ? cały czas wyjęcie i oczyszczenie powierzchni membran za pomocą substancji chemicznych takich jak kwasy organiczne (np. kwas cytrynowy). Czas i częstość zależnie od sprawności procesu Producenci systemów membranowych starają się tak konstruować urządzenia aby zminimalizować problem zapychania membran, jak również wprowadzać różne mechaniczne sposoby ich oczyszczania w trakcie pracy. Osad powstający w systemie membranowym wymaga takiego samego usunięcia jak osad z systemu konwencjonalnego, np. za pomocą prasy osadowej. […]