"...A gdy Bóg stworzył rzeki i jeziora, i strumienie, i oceany - Człowiek wrzucił do tych wód wszystkie ziemskie śmiecie i zginęły wówczas ryby, wodorosty, znikł nawet tlen, wody stały się błotniste, brunatne, śmierdziały i nie można było ich pić, nie można było w nich kąpać się ani nawet po nich żeglować..."

Art Buchwad, przekład Henryka Zdanowskiego, Wydawnictwo Czytelnik [google1]


Pobierz ofertę biologicznych oczyszczalni Biokube:
Poszukiwane firmy instalacyjne do współpracy:

ChZT i BZT5 co to jest ?

                czysta woda

BZT5, Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BOD Biochemical Oxygen Demand) to parametr używany w inżynierii środowiska odpowiadający zużyciu tlenu do utlenienia w warunkach aerobowych związków organicznych zawartych w ściekach (albo w wodzie) przy udziale mikroorganizmów. BZT5 oznacza pięciodniowy okres analizy, bo wtedy procesy te zachodzą najintensywnej, może być np. BZT10 czyli wskaźnik liczony jako okres dziesięciodniowy. Jako że temperatura ma duży wpływ na prędkość zachodzenia reakcji chemicznych, przyjęło się oznaczanie wskaźnika w temperaturze 20 C bez udziału światła. Zwykle pięciodniowe BZT równa się około siedemdziesięciu procentom całego BZT

ChZT ? Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (COD Chemical Oxygen Demand).
Jest to parametr używany podobnie jak BZT do oceny stanu wody lub ścieków, interpretowany jako ilość tlenu potrzebna do utlenienia zawartych związków organicznych i nieorganicznych. Utlenianie odbywa się za pomocą silnych związków utleniających takich jak dwuchromian potasu.
BZT jest częścią ChZT, a ich proporcja jest istotną wskazówką odnośnie biodegradowalności ścieków. Przykładowo , hipotetycznie jeśli wszystkie substancje rozłożyłyby się w zwyczajowo przyjęte 5 dni, czyli BZT/ChZT=1 to mamy do czynienia z idealnie biodegradowalnymi ściekami.

Może istnieć odwrotna sytuacja gdzie zupelnie nie biodegradowalne ścieki dają znikomy BZT a wszystko jest ChZT. W tej sytuacji oczywiście metody biologicznego oczyszczania są bezużyteczne. Analiza próbek wody (obejmująca znacznie więcej wskaźników niż BZT i ChZT) ma na celu odpowiedź na pytanie jaka część jest biodegradowalna szybko i co za tym idzie jak powinno się zaprojektować proces oczyszczania (metody biologiczne, chemiczne, mechaniczne).

Przepisy w Polsce regulują zawartość ChZT i BZT w zrzucanych oczyszczonych ściekach, zaleznie od wielkości oczyszczalni i odbionika.

Orientacyjne poziomy BZT5:

 • woda krystalicznie czysta – BZT5=1
 • woda rzeczna lekko zanieczyszczona, BZT5=6-8
 • dobrze oczyszczone ścieki komunalne, BZT5=10 ChZT=75
 • typowo osiągany poziom oczyszczania ścieków komunalnych dla instalacji powyżej 2000 RLM, BZT5=25, ChZT=125
 • przyzwoicie oczyszczone ścieki komunalne w mniejszych instalacjach poniżej 2000 RLM  (np do rozsączania w gruncie), BZT5=40, ChZT=150
 • nieoczyszczone ścieki komunalne, typowa wartość akceptowana przy zrzucie do sieci kanalizacyjnych BZT5 od 400 do 600
 • nieoczyszczone ścieki z mleczarni, ubojni itp BZT5=1500-2000
 • odcieki z biogazowni, BZT5 = 2000-5000
 • odcieki z wysypisk śmieci , BZT5 od 2000 do 16000

Zaletą BZT5 jest jego powszechność stosowania. Jest to wszakże wskaźnik abstrakcyjny uwzględniający wiele procesów utleniania, i dość niewygodny w stosowaniu. Uważa się że 5 dób to okres najbardziej intensywnej aktywności biologicznej, i z tego względu przyjęto stosowanie takiego wskaźnika.
Należy zauważyć że BZT5 wymaga czasu do jego oznaczenia, natomiast dużo informacji o ściekach można zdobyć oznaczając poziom ChZT, którego wyniki można mieć już zaledwie po kilku godzinach.


REKLAMA:Nowoczesne i oszczędne oczyszczalnie biologiczne 

Pobierz ofertę biologicznych oczyszczalni Biokube:

Poszukiwane firmy instalacyjne do współpracy:

2 comments to ChZT i BZT5 co to jest ?